Forbereder oss på ekstremværet Hans

Kriseledelsen i Gjøvik var samlet mandag morgen for å forberede seg til ekstremværet "Hans".

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarsel på rødt nivå for flom og for jord- og flomskred. Varselet er for mandag 7. og tirsdag 8. august og gjelder hele Innlandet. 

Dersom værvarselet slår til i Gjøvik, må kommunens folk gjøre nøye prioriteringer hvor ressursene skal settes inn. Derfor oppfordrer vi alle innbyggerne til å gjøre en innsats sjøl. 

Hold deg oppdatert om situasjon og husk at du selv må sikre egen eiendom og private veger mot overvann og flom. Vi i Gjøvik kommune vil også minne om at stikkrenner under private avkjøringer fra kommunal veg, er huseiers ansvar.

Dette kan du gjøre sjøl

  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere, biler, campingvogner langs elver og bekker.
  • Det er viktig at du renser stikkrenner, kummer og andre vannveger for jord, grus, kvist og løv slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 
  • Sørg for at stikkrenner under avkjøringen fra offentlig veg til eiendommen din er åpne. Dette er den enkelte grunneier/huseiers ansvar.
  • Se til at ikke kvister eller løv stenger for vannet i avløp og mindre bekker. 
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Har du behov for bistand til å sikre dine verdier, må du kontakte ditt forsikringsselskap. Ved fare for liv og helse, kontakt nødetatene. 

Dersom du må evakuere fra din private bolig, må du i utgangspunktet sjøl sørge for et annet sted å bo. Det være seg familie eller venner. Får du kostnader knyttet til en evakuering, er det forsikringen din som må dekke dette.

Kommunen forbereder seg

Siden søndag kveld har kommunen jobbet med å forberede seg på ekstremværet som er ventet mandag og tirsdag. Alt tilgjengelig personell er briefet og fått oversikt over utstyr.

Nødradioene er ladet og klare til bruk dersom strøm og nett bli borte.

Vi har kontaktet de to campingplassene i vårt område, Flutua og Sveastranda, slik at de har gitt informasjon til sine gjester om den kommende værsituasjonen. 

I løpet av dagen vil kommunen også sende ut SMS til boligeiere om å følge med på rådene myndighetene gir.

Søndag kveld ble Restverdiredning (RVR) på Lillehammer kontaktet for å høre om mulighet til å få låne lenser til å samle opp tømmer, kvist og kvas i elveoset ved Hunnselvas utløp til Mjøsa. Dessverre har RVR ikke nok lenser til forebygging. De har kun lenser som kan brukes når noe har skjedd.

Sandsekker på brannstasjonen

Dersom du ser at du vil bli rammet av store vannmengder, er det mulig å få sandsekker på brannstasjonen i Stampevegen. Du må sjøl måke sand oppi sekkene, men både sand og sekker er tilgjengelig der.

Ved en krisesituasjon der strøm og nett forsvinner, er brannstasjonen oppmøtested. Her vil det være folk. Dette er da kun ved kriser der du må ha hjelp til noe.

Eget vaktnummer

Sentralbordet i kommunen har nå ordinær åpningstid klokka 9:00-14:00. Dersom det er krise, kan innbyggerne våre kontakte vakttelefonen til teknisk etat.

Nummeret dit er 91 51 53 43.

Dersom været virkelig slår til, forventer vi stort trykk på teknisk etat, og vi ber om innbyggerne vurdere nøye om det er noe de sjøl kan gjøre før de ringer vakttelefonen. 

Vi vil følge situasjonen nøye og oppdaterer informasjonen på hjemmesidene ved endringer.

Politiet sendte også ut et SMS-varsel på vegne av Statsforvalteren i løpet av ettermiddagen. Dette er et varsel som går ut via mobilene til alle som oppholdt seg i området.