Gjøvik kommune

Konkurranse for lokale kunstnere

Konkurranse for lokale kunstnere

I forbindelse med Gjøvikgalla deler vi årlig ut en rekke priser og stipender, deriblant den store Gjøvikprisen. Nå ser vi etter en kunstner bosatt i Gjøvikregionen som kan utarbeide to diplomer med et kunstuttrykk til disse prisene.

Konkurransen er vedtatt av utvalg for kultur og teknisk.

To ulike kunstuttrykk 

Vi ønsker to ulike forslag – ett til Gjøvikprisen og ett felles for de andre prisene og stipendene. 

Prisene og stipendene vi deler ut er 

  • Gjøvikprisen 
  • Frivilligprisen 
  • Innovasjonsprisen 
  • Alf Mjøens kulturlegat 
  • Støttekontaktprisen 
  • Kulturstipend 
  • Idrettsstipend 

Verket(-ene) må kunne produseres i et større antall.

Prosjektet har en totalramme på 100 000 kroner for to ferdige verk.

Slik søker du 

Vil du bli med i konkurransen? Send oss en søknad. 

Søknadsfrist 1. januar 2023. 

Søknaden sendes til Gjøvik kommune, postboks 630, 2810 Gjøvik eller på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no

  • Søknaden må inneholde en idébeskrivelse og skisse. 
  • Brevet eller e-posten skal være merket «Kunstoppdrag, sak 22/13791». 

Utvelgelse 

Utvalg for kultur og teknisk og en jury velger en vinner(e) etter søknadsfristen er gått ut. Ved utvelgelse kan prosjektet deles mellom to ulike kunstnere. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med kultursekretær Irene D. Nesthun i Gjøvik kommune. 

E-post: irene.nesthun@gjovik.kommune.no 
Telefon: 48 20 57 36