Parkeringsplassen ved Mjøsstranda åpnes igjen

Parkeringsplassen ved Mjøsstranda blir åpnet igjen søndag 13. august.

Kommunen måtte stenge parkeringsplassen før helga på grunn av vannmengdene.

Søndag kveld åpner vi den igjen. Undergangen langs Elvegata er fortsatt stengt for bilister. Vi har laget en provisorisk gangveg slik at det skal være mulig for innbyggerne og besøkende å komme seg tørrskodd fra Mjøsstranda og opp i byen.