Strandgata åpner for trafikk igjen 27. oktober

27. oktober åpner Strandgata igjen for trafikk i begge retninger.

Fortauene har blitt bredere, syklistene har fått eget sykkelfelt og gata har fått en ansiktsløftning. 

Samtidig har vann- og avløpsnettet langs strekningen blitt skiftet ut. 

Anleggsarbeidet vil fortsette ei stund til langs vegen, men fra fredag 27. oktober kan bilistene igjen kjøre sørover gjennom Strandgata.

Helt ferdig i november

Det er Brødrene Gudbrandsen som har bygget om gata for Innlandet fylkeskommune og skiftet ut vann- og avløpsnettet for Gjøvik kommune. Arbeidet på strekningen mellom krysset med Niels Ødegaards gate og Krysset med Østre og Vestre Totenveg begynte i mars i år.

- Anleggsarbeidet fortsetter til midten av november, men trafikken blir lite berørt av dette etter den 27. oktober, sier byggeleder Hallstein Bjørke Brovold i Innlandet fylkeskommune.

Arbeid i Lundsgate

Når Strandgata blir åpnet for trafikk i begge retninger fredag, vil trafikken gå som normalt i de fleste sidegatene som har vært berørt av anleggsarbeidet. Niels Ødegaards gate blir åpen for trafikk i begge retninger, det samme blir Parkgata.

I den nederste delen av Lundsgate vil anleggsarbeidet vare ei stund til. 

- Vi regner med at den blir åpnet når entreprenøren er helt ferdig i midten av november. Noe beplantning blir utført til våren, men selve anleggsarbeidet, inkludert belysning, skal være ferdig nå i november, sier Brovold.

Bussene tilbake til normalen

Bussene som Innlandstrafikk har ansvaret for kommer til å gå tilbake til normale ruter og traseer fra de første avgangene lørdag 28. oktober. Blant annet blir den sørgående holdeplassen ved Gjøvik gård betjent igjen. 

Ved krysset med Østre og Vestre Totenveg har holdeplassen i sørgående retning blitt flyttet litt nordover. Dermed blir det lettere for bussene å svinge inn Østre Totenveg, etter å ha tatt opp eller satt av passasjerer på denne holdeplassen, som også har blitt gjort om til kantstopp. Dermed vil bussen komme fortere ut i trafikken, etter et stopp.