Tidspunkter for oppstart av skoleåret 2023/2024

Mandag 21. august er det skolestart for alle grunnskolene i Gjøvik kommune. Her finner du oversikt over når elevene skal starte på de ulike skolene.

Vi gleder oss til å se dere!

Elevene møter til følgende tider

Oppstart av nytt skoleår - tider for skolestart
Skole 1. trinn 2.-7. trinn 8.-10. trinn
Blomhaug skole 09:30 08:45
Fredheim skole 09:30 08:30
Gjøvik skole 09:00 08:30 (innføringsgruppe barnetrinnet starter også 08:30)
Grande skole 09:30 08:30
Kopperud skole 09:30 08:30 08:30
Lundstein skole 09:00 08:20
Redalen skole 09:30 08:00
Skrinnhagen skole 09:00 08:30
Snertingdal skole 09:00 08:20 08:20
Vindingstad skole 09:30 08:30
Biri ungdomsskole 08:40
Bjørnsveen ungdomsskole 08:50
Vardal ungdomsskole 08:50
Gjøvik læringssenter 09:00