Gjøvik kommune

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) lyser ut tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge".

  • Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
  • Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
  • Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke tilskuddsordningene.

Slik søker du 

1. Sett deg inn i regelverket

Bufdir har utarbeidet en veileder til forskrift, se regelverk og dokumenter, og vi anbefaler at alle som skal søke om midler til å lese denne veilederen godt. I veilederen er det blant annet informasjon om de ulike aktivitetstypene og om søknadsskjemaene.

2. Logg inn, fyll ut og send inn søknad 

Alle søknader fylles ut og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet (Bufdir).

Søknadsportalen til Bufdir 

Søknadsfristen er 18. november 2022.