Tilfluktsrom

Informasjon om private og offentlige tilflukstrom og når du eventuelt trenger et.

Kart over tilfluktsrom

Private tilfluktsrom

For de fleste innbyggere vil det være mest relevant å søke tilflukt i et privat tilfluktsrom hvis det skulle bli nødvendig. Tidligere var det et krav om at alle bygg på over 1000 kvadratmeter skulle ha anlegg for tilfluktsrom. Det vil si at alle blokker, kinoer, skoler, forsamlingshus, næringslokaler og liknende bygd før 1990 som regel skal ha dette. Disse administreres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret.

Offentlige tilfluktsrom

De offentlige tilfluktsrommene forvaltes og drives av Gjøvik kommune og Sivilforsvaret. De skal brukes av innbyggere som oppholder seg i nærheten dersom et varsel om å søke tilflukt kommer. Derfor er det flere tilfluktsrom i sentrumsnære områder enn i boligområder.

Ved en hendelse

I en tenkt situasjon der flyalarmen går, betyr det at man må søke informasjon og dekning. En DAB-radio med batterier er derfor viktig å ha. Er det ikke et tilfluktsrom i nærheten, er alternativet å trekke ned i kjelleren eller å holde seg unna vinduer og trekke inn i bygningen.

Ved akutt fare kan varslingsanleggene brukes. Her kan du lese mer om de ulike varslingssignalene og hva de betyr (sikkerhverdag.no).