Bestill time til koronavaksine

Bestill time til vaksinering

Ønsker du å bestille time til koronavaksine ta kontakt med helsestasjonen på telefon  61 18 95 21.

Åpningstider på telefon

Mandag-torsdag: 08:00-11:30

Praktisk informasjon og svar 

Bivirkninger 

Vaksinen er testet i store studier på mange tusen mennesker.

Vanlige bivirkninger er:

  • Vondt på stikkstedet
  • Trøtthet
  • Hodepine
  • Vondt i kroppen
  • Frysninger og feber

Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager.

Les mer om bivirkninger på helsenorge.no.

Melde fra om bivirkninger

Helsepersonell melder bivirkninger via melde.no, også når de selv har opplevd bivirkningen.

Pasienter og pårørende med fullmakt kan melde bivirkninger via eget skjema på helsenorge.no, klikk her for å komme til skjemaet for bivirkningsmelding.

Det er ikke nødvendig å melde lite alvorlige bivirkninger som er nevnt i pakningsvedlegget: Smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Det er viktigst å melde

  • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
  • uventede bivirkninger
  • alvorlige bivirkninger
  • vaksinesvikt (manglende effekt etter at det er forventet at vaksinen skal beskytte)

Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med vaksinen.

Du finner link til pakningsvedleggene for vaksinene her: