Gjøvik kommune

Arbeidstrening/praksisplass

Arbeidstrening/praksisplass

Ønsker du arbeidstrening, praksisplass eller språkpraksis i Gjøvik kommune? 

Ta direkte kontakt med leder for avdelingen du ønsker å ha praksis i.

Helse og omsorg