Hunn gård - Rehabilitering av utvendig fasade

Fasaden på Hunn gård har blitt ny.

Rehabiliteringen av bygningen har innebært å tilbakeføre fargen som var på bygget den dagen kongeparket beøkte den nyåpna Hunn husmorskole i 1909.

Status april 2024

Syljuåsen AS vil nå i løpet av april starte opp arbeidet igjen for fult. Bygningen er ferdig malt, men det gjenstår arbeid med grunnmur, terreng og takrenner.  

Syljuåsen fullfører arbeidet innen 1.juni 2024. 

Se så flott bygningen av blitt

Hunngård etter at byggingen er malt  - Klikk for stort bilde

Bakgrunn og fakta om prosjektet 

Hunn gård er tidligere storgård i Gjøvik kommune. Store deler av byområdet er bygd på tomter fra denne gården.  

Gården har vært alt i fra kirke-, ting-, og skolested – Hunn gård er beviselig nevnt i historien helt tilbake i 1334, og er trolig den eldste gården i kommunen, og innehar derfor mye historie.  

I dag er det kun ting- og husmorskolebygningen som står igjen på gården. Rehabiliteringen omhandler selve gårdbygningen / husmorskolebygningen. Bygningen som huset kunst- og kulturskolen i mange år frem til 2022, har i dag et etterslep av utvendig vedlikehold.  

På bakgrunn av dette, har kommunedirektøren tidligere fått i oppgave å utrede kostnadsramme for utbedring av utvendig fasade, slik at bygningen ivaretas.   

Kommunedirektøren har utredet kostnadsramme for å utbedre: 

  • Enkelte råteskader 
  • Male hele fasaden 
  • Pussing av grunnmur og istandsetting av terrenget rundt grunnmur 
  • Etablere ny rampe og trapp inn til bygningen som er tilpasset dagens krav om universell utforming  
  • Bevare, reparere og male alle vinduer og dører - sammen med energibesparende tiltak.  

Nevnte tiltakene legger stort søkelys på at bygningen skal ivaretas og rehabiliteres etter antikvariske prinsipper.  

Gjennom god dialog med Mjøsmuseet - som har bistått i prosessen som antikvarisk rådgiver - har Gjøvik kommune kommet frem til hvordan bygningen skal ivaretas på en god antikvarisk måte. Rehabiliteringen innebærer å tilbakeføre fargen som var på bygget den dagen kongeparet besøkte den nyåpna Hunn husmorskole i 1909. Norconsult har bistått Gjøvik kommune og har etter nøysomt arbeid klart å finne det som antagelig er originalfargen til Hunn gård.  

Nye farger 

Rehabiliteringen innebærer å tilbakeføre fargen som var på bygget den dagen kongeparet besøkte den nyåpna Hunn husmorskole i 1909. Norconsult har bistått Gjøvik kommune og har etter nøysomt arbeid klart å finne det som antagelig er originalfargen til Hunn gård.  

Hunn gård er planlagt malt i tre farger, en svak gulaktig grå på selve bygningen med lysegrå detaljer, og tilnærmet hvite vinduer.  

Vedtak og dokumenter