Barnekoordinator

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester.

Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere velferdstjenestene til familien og barnet og passe på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging.

Ta kontakt med Anette 

Anette Christiansen er barnekoordinator i Gjøvik kommune. 

Hvilke familier har rett til barnekoordinator?

Familien din har rett til barnekoordinator hvis

 • familien har barn under 18 år eller venter barn,
 • barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og
 • barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. 

Dette kan barnekoordinator hjelpe familien med

Barnekoordinators oppgaver er blant annet å sørge for

 • koordinering av tjenestene til familien og barnet.
 • å ha oversikt over og bidra til å ivareta kommunens ansvar for oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Det betyr blant annet å
  • arbeide aktivt for at familien og barnet får nødvendig oppfølging fra velferdstjenestene.
  • veilede familien og barnet i kontakten med ulike deler av hjelpeapparatet.
 • at familien og barnet får informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og pasient- og brukerorganisasjoner.
 • fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Søk om barnekoordinator

Du kan søke om barnekoordinator ved å bruke samme skjema som for søknad om individuell plan. For å søke må du logge inn med ID-porten.

Søk om barnekoordinator

Kan du ikke søke elektronisk? Papirsøknaden finner du her. (PDF, 129 kB)

Papirskjemaet sendes ferdig utfylt og signert til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik