Koordinering og oppfølging

For å finne hvilke tiltak og tjenester som er rett for deg kan vi opprette en ansvarsgruppe, med samtykke fra foresatte. En ansvarsgruppe koordinerer tjenester og tiltak både for barn, ungdom og voksne.

Hva er en ansvarsgruppe?

En ansvarsgruppe sikrer oppfølging og kontinuitet på områder som er viktig for barnet eller ungdommen. Ansvarsgruppen koordinerer tjenester og tiltak i samarbeid med personen selv eller sammen med foresatte.

Ansvarsgruppen består av barnet eller ungdommen og/eller foresatte, og de fagpersonene fra kommunen som yter tjenester som er hensiktsmessig å ha med. Gruppen ledes av en av deltakerne, vanligvis en inspektør eller rektor ved barnets skole.

Slik opprettes en ansvarsgruppe

Som oftest tar en fagperson der barnet oppholder seg mest initiativ til å opprette en ansvarsgruppe.

Du kan selv også be om å opprette en ansvarsgruppe om du tenker det er nødvendig. Da tar du kontakt med helsestasjonen, barnehagen eller skolen til barnet.

Samtykke

En ansvarsgruppe opprettes etter samtykke fra deg som foresatt.

Alle unge over 15 år skal selv samtykke til ansvarsgruppe hvis de er i stand til det.

Individuell plan 

I løpet av 9. trinn opprettes det vanligvis en individuell plan, hvis ungdommen selv og foresatte ønsker det. Det er Gjøvik kommune som har ansvar for å opprette en individuell plan og oppnevne en koordinator til deg. Fortrinnsvis en kontaktperson du allerede kjenner. Du kan også be om koordinator selv om du ikke ønsker en individuell plan.

Det er samme søknadsskjema for både individuell plan og koordinator. Les mer og søk om individuell plan.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med habiliteringskoordinator i Gjøvik kommune.

Tildeling og koordinering
Telefon: 61 18 97 77
E-post: tildeling-koordinering@gjovik.kommune.no