Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

PP-tjenesten hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp av PPT?

Tjenesten er til for å hjelpe personer med særskilte behov, både barn og voksne.

I barnehagen har du krav på en individuell utviklingsplan (IUP). I grunnskolen har du krav på en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene utarbeides i barnehagene og skolene.

Eksempler på særskilte behov kan være

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale- og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker

Slik henviser du til PPT

Den det gjelder, foreldre, pårørende, helse- og omsorgstjenesten, barnehage og skole kan henvise noen til PPT.

Henvisning av barn til PPT Henvisning av voksen til PPT

Fyll ut skjemaet og send på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller som brev til

PP-tjenesten og logopedtjenesten i Gjøvik
Postboks 630
2810 Gjøvik

Kontakt oss

Er du i tvil om saken bør henvises til oss, ta gjerne kontakt med servicetorget på rådhuset, som setter deg over til rett person.