Tilsyn etter skoletid

Elever som ikke kan være alene før og etter skoletid, på planleggingsdager og i ferier kan søke om tilsyn fra 8. trinn til og med videregående skole.

Hvem kan søke?

Barn og unge med funksjonsnedsettelser som har utvidet rett til SFO i grunnskolen kan søke om tilsyn videre fra 8. trinn.

Slik søker du

For å søke om tilsyn etter skoletid bruker du søknadsskjemaet under. Beskriv så detaljert hvilke dager og tidspunkt søknaden gjelder for, da det er viktig for vår planlegging av tilsynet.

Søk om tilsyn

Søknaden blir sendt til Tildeling og koordinering og behandlet fortløpende.

Kan du ikke søke om tilsyn elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik