Kontakt barnevernet

Barneverntjenesten er et samarbeid mellom Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land.

Kontakt oss

Trygg digital post

Ønsker du å sende oss sensitive eller taushetsbelagte opplysninger? Send det via eDialog.

eDialog krever innlogging med ID-porten.

Send melding til barnevernet med eDialog

Besøksadresse

Øverbyvegen 91, 2829 Gjøvik.

Postadresse

  • Gjøvik og Land barneverntjeneste, Postboks 630, 2810 Gjøvik

Kontaktinformasjon til barnevernets ledere

Kontaktinformasjon ledere i barnevernet
Stillingstittel Navn Telefonnummer
Leder barnevern Elin Jøraasen 95 43 29 80
Virksomhetsleder barnevernsvakt, mottak og spesialiserte barnevernstiltak Linda Overhalden 48 17 27 48
Virksomhetsleder undersøkelse og oppfølging Inger Ellen Ulsaker 99 46 73 20
Virksomhetsleder omsorg og ettervern Anette Rosenlund 91 87 28 22