Gjøvik kommune

Gjøvik og Land barneverntjeneste flytter inn i nye lokaler på Øverby

Gjøvik og Land barneverntjeneste flytter inn i nye lokaler på Øverby fra den 10. mars 2022.

Vår nye besøksadresse er Øverbyvegen 91, 2825 Gjøvik.

Barnevern