Kontakt barnevernsvakta

Barnevernsvakta hjelper familier i krise som trenger hjelp raskt.

Vi er tilgjengelig hele døgnet på telefon 61 18 95 44.

Hvem kan ta kontakt?

Ta kontakt med oss om du selv er utsatt for eller kjenner til at barn og unge utsettes for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Sterk konflikt mellom foreldre
  • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse
  • Tvangsgifte

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper familier i krise som trenger akutt hjelp. Vi gir råd og veiledning, også uten å melde inn en sak.

Trenger du hjelp til å melde inn en bekymring, hjelper vi deg også med det.

Alarmtelefonen for barn og unge

Er du mellom 7-18 år og trenger hjelp eller kjenner noen som gjør det? Da kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge.

Telefonnummeret er 116 111. Det er gratis å ringe.

Der vil du komme i kontakt med en voksen som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Les gjerne mer om alarmtelefonen om du har spørsmål.