Gjøvik kommune

Biri

Biri omsorgssenter

Gjøvik kommune har fått nytt omsorgssenter på Biri. Det nye senteret vil få 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger med mulighet for tjenester og omsorg.

Omsorgsboligene er boliger som er tilpasset eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Boligene er tilrettelagt slik at de som bor der kan motta nødvendige tjenester og omsorg.

Når er det innflyttingsklart?

  • De første beboerne flytter inn i bokollektivet fra 12. mai 2021.
  • Det midlertidige modulbygget ble avviklet i januar, og de ansatte derfra er nå på plass i det nye omsorgssenteret.
  • Frem mot oppstart gjenstår noe installering og testing av velferdsteknologi, fullføring av ansettelsesprosesser, samt opplæring av ansatte

Les mer om det nye Biri omsorgssenter og byggingen av bygget her.

Se bilder av det nye omsorgssenteret på Biri

Velferdsteknologi på Biri

Velferdsteknologi handler om å kunne gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Moderne teknologi gir pleiere raskt beskjed hvis noe hender deg, selv om du er alene og ikke klarer å varsle selv.

På Biri omsorgssenter er denne velferdsteknologien installert:

Last ned informasjonen om velferdsteknologi i brosjyreformat. (PDF, 989 kB)

Besøk oss