Biri omsorgssenter

Gjøvik kommune har fått nytt omsorgssenter på Biri. Det nye senteret har 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger med mulighet for tjenester og omsorg.

Omsorgsboligene er boliger som er tilpasset eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Boligene er tilrettelagt slik at de som bor der kan motta nødvendige tjenester og omsorg.

Omsorgssenteret ble tatt i bruk fra 12. mai 2021.

Se bilder av det nye omsorgssenteret på Biri

Velferdsteknologi på Biri

Velferdsteknologi handler om å kunne gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Moderne teknologi gir pleiere raskt beskjed hvis noe hender deg, selv om du er alene og ikke klarer å varsle selv.

På Biri omsorgssenter er denne velferdsteknologien installert:

Last ned informasjonen om velferdsteknologi i brosjyreformat. (PDF, 989 kB)