Gjøvik kommune

Biri

Biri

Gamle  Biri omsorgssenter "Furulund" ble revet i 2019. Nytt omsorgssenter på Biri er planlagt ferdigstilt i 2020 på samme tomt og tas i bruk i begynnelsen av 2021.

For tida består omsorgssenteret av 16 plasser i bokollektiv for personer med demens og 10 omsorgsboliger i tilknytning til senteret, samt dagsenter og base for hjemmetjenesten. 

Tilbud 

  • Dagsenter Hobbyen 

Virksomheter

  • Tilrettelagte tjenester
  • Hjemmetjeneste 

Besøk oss