Gjøvik kommune

Biri

Biri omsorgssenter

Gjøvik kommune har fått nytt omsorgssenter på Biri. Det nye senteret vil få 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger med mulighet for tjenester og omsorg.

Omsorgsboligene er boliger som er tilpasset eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Boligene er tilrettelagt slik at de som bor der kan motta nødvendige tjenester og omsorg.

Når er det innflyttingsklart?

  • Nye Biri omsorgssenter planlegger å ta i mot beboere i slutten av april begynnelsen av mai. Omsorgssenteret har 32 plasser hvorav 16 er omsorgsboliger og 16 er sykehjemsplasser.
  • Det midlertidige modulbygget ble avviklet i januar, og de ansatte derfra er nå på plass i det nye omsorgssenteret.
  • Frem mot oppstart gjenstår noe installering og testing av velferdsteknologi, fullføring av ansettelsesprosesser, samt opplæring av ansatte

Les mer om det nye Biri omsorgssenter og byggingen av bygget her. 

Se bilder av det nye omsorgssenteret på Biri

Besøk oss