Fysio- og ergoterapi for voksne

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få bistand av en fysioterapeut eller ergoterapeut.

Fysioterapi

Fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen har tilbud til deg som bor hjemme og har behov for fysioterapi.

Kommunen har ansatte fysioterapeuter som tilbyr

  • oppfølging og opptrening til aktuelle brukere med vedtak på rehabilitering-  eller korttidsplass
  • dagrehabilitering som er et fallforebyggende tilbud for hjemmeboende
  • kartlegging og vurdering av behov for hjelpemidler
  • veiledning av personell på langtidsinstitusjoner
  • Frisklivssentralen
  • Friskliv Senior

Hva koster det?

Fra 2023 vil det kreves egenandel for fysioterapi i Gjøvik kommune frem til vedtak om frikort for helsetjenester.

Les mer om egenandeler for fysioterapi her.

Ergoterapi

Ergoterapeut har fokus på mestring og utførelse av daglige aktiviteter. Dersom du av ulike årsaker strever med å utføre aktivitet kan ergoterapeut bistå deg med å se på muligheter for at du skal være mest mulig selvhjulpen. Dette kan være

  • trening på daglige aktiviteter
  • tilrettelegging og kompensering med hjelpemidler
  • tilrettelegging av bolig

Ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune har også ansvar for formidling av hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel, som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral etter vedtak. Les mer om hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel.

Før det henvises til ergoterapi for vurdering av syn og/eller hørselshjelpemidler anbefales det at du har fått undersøkt din hørsel hos fastlege eller audiograf, og/eller ditt syn hos optiker eller øyelege.

Slik søker du

Du kan søke om bistand fra fysio- eller ergoterapeut ved å sende oss en henvisning. Du kan henvise både på vegne av andre eller deg selv.

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, eller via taxi/pasientreise, kan du søke om hjemmebehandling med fysioterapeut.

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapi