Lag og foreninger

Nå er alle lag og foreninger samlet i Gjøvik frivilligsentrals foreningsportal. Den erstatter oversikten vi har hatt på kommunens hjemmeside.

I foreningsportalen finner du aktivitetskalender og oppdatert informasjon om alle lag og foreninger som er registrert i kommunen.

Gå til foreningsportalen