Søk på Alf Mjøens kulturlegat

Alf Mjøens kulturlegat kan søkes av studenter som spesialiserer seg innen kunst, kultur og lokalhistorie. Unge idrettsutøvere med ambisjoner på regions- eller landslagsnivå kan også søke.

Hvem kan få kulturlegat?

For å motta Alf Mjøens kulturlegat må du ha en tilknytning til Gjøvik som oppvekststed eller bosted. Legatet kan gis til:

  • studenter som studerer musikk, kunst, kunsthåndverk
  • studenter som skriver masteroppgave knyttet til Gjøviks historie
  • nyskapende arbeid innen utøvende musikk eller organisering av musikkpedagogisk arbeid
  • idrettsutøvere i overgangsfasen der utøver prøver å etablere seg på landslags- eller representasjonslag 

Slik søker du

Du kan enkelt søke om midler fra legatet ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om Alf Mjøens kulturlegat

Søknadsfrist

Frist for å søke om kulturlegatet er 1. mai.

Hvordan velges mottakere?

Alle søknader blir lagt fram for styret for Gjøvik gård, som avgjør hvem som skal få midler fra legatet.

Hva får mottakere av legatet?

Mottaker får et pengebeløp som bestemmes av styret for Gjøvik gård, i tillegg til et kunsttrykk laget av Helga Feste Hunter.

Prisen deles vanligvis ut under GjøvikGalla.