Frivilligprisen

Frivilligprisen gis til en person eller en gruppe som har utmerket seg med frivillig ulønnet arbeid i og for lokalsamfunnet. Prisen skal synliggjøre frivillig innsats i kommunen og inspirere til frivillig innsats.

Hvem kan få Frivilligprisen?

Frivilligprisen gis til en person eller en gruppe som med sin innsats har bidratt til trivsel og livskvalitet for andre og slik bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

Hvordan foreslår jeg kandidater?

Send oss forslag med følgende informasjon:

  • Navn på kandidat
  • Hvorfor kandidaten fortjener prisen
  • Eventuelle lenker til medieoppslag, videoer eller lignende

Forslag med begrunnelse sendes til frivilligsentral@gjovik.kommune.no. Merk e-posten med "Frivilligprisen".

Frist for å forslå kandidater

Frist for å komme med forslag til kandidater er 30. september.

Hvordan velges mottaker av prisen?

Styret for Frivilligsentralen avgjør hvem som skal få prisen.

Hva får mottaker av Frivilligprisen?

Mottaker av frivilligprisen får et diplom og en pengesum.