Søk kulturstipend

Kulturstipendet gis til unge kulturutøvere som har markert seg spesielt innen sitt fagfelt. For å motta kulturstipendet må du være mellom 15 og 25 år og ha en tilknytning til Gjøvik.

Hva er kulturstipendet?

Kulturstipendet deles ut årlig til unge kulturutøvere, lag eller organisasjoner som har markert seg innen sitt fagfelt.

Formålet med stipendet er å

  • gi støtte til videreutvikling innen fagområdet
  • motivere til videre innsats for kommunens kulturliv
  • premiere oppnådde resultater og oppmuntre til videre satsing

Hva får mottakeren av stipendet?

Mottakeren får et stipend på 15 000 kroner og et kunsttrykk laget av Helga Feste Hunter.

Stipendet skal brukes til det du oppgir i søknaden og må brukes innen ett år etter utdelingen.

Hvordan søker jeg?

Du kan søke om kulturstipendet ved å fylle ut skjemaet under. 

Søk om kulturstipend

Søknadsfrist

Frist for å søke om kulturstipend er 30. september.

Hvordan velges en mottaker?

Alle søknader blir lagt fram for utvalg for oppvekst, kultur og idrett, som avgjør hvem som skal få stipendet. Prisen blir vanligvis delt ut på GjøvikGalla.

Hva skal stipendet brukes til?

Stipendet skal brukes til det du oppgir i søknaden og må brukes innen ett år etter utdelingen. Dersom ikke hele stipendet blir brukt skal overskuddet tilbakebetales.

Mottakeren av stipendet skal kunne vise til hva stipendet er brukt til i en kort skriftlig tilbakemelding.

Tidligere mottakere