Søk om støttekontakt

En støttekontakt hjelper deg som trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid.

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt kan være med deg i sosiale sammenhenger og som følge til fritidsaktiviteter. Støttekontakten kan for eksempel bli med deg og gå tur, dra på kino, gå på kafé, trene eller andre sosiale aktiviteter.

Du får tildelt et visst antall timer per måned sammen med støttekontakten. Dere avtaler dere i mellom hva dere ønsker å bruke tiden på.

Hvem kan søke?

Du kan søke om støttekontakt om du trenger tilrettelegging for å delta i sosiale aktiviteter og få en meningsfull fritid.

Både barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Gjøvik kommune kan søke om støttekontakt.

Slik søker du

For å søke bruker du søknadsskjemaet vårt for omsorgstjenester. Der beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til.

Søk om støttekontakt

Kan du ikke søke om støttekontakt elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Pris

Tjenesten er gratis, men du dekker dine egne utgifter ved deltakelse på aktiviteter.

Du kan søke om ledsagerbevis, som innebærer at ledsager går gratis på aktiviteter som svømming, kino og konserter. Les mer om ledsagerbevis og hvordan du søker.

Ønsker du å bli støttekontakt?

Se hvordan du kan søke om å bli støttekontakt.