Beitebruksplan

Beitenæringa og kommunen har utarbeidet en beitebruksplan for Gjøvik kommune. Planen dokumenterer omfang og verdi av nåværende beitebruk, viser til historisk bruk og framtidig bruk. 

Hvorfor beitebruksplan?

Beitebruksnæringa er Norges største utmarksnæring, nest etter skogbruket. Beitebruksplanen er et verktøy for framtidig, rasjonell beitebruk. Planen dokumenterer dagens beitebruk, synliggjør verdiskapingen og skaper grunnlag for en god og oppdatert forståelse for beitenæringa hos politikere, forvaltning og samfunnet omkring. 

Hvem utarbeidet planen?

Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom landbrukskontoret og beitenæringa. 

Ferdigstillelse av planen

Førsteutkastet til beitebruksplanen ble sendt ut på høring til beitelagene i Gjøvik, høsten 2019. Videre ble den sendt ut på høring våren 2020 til andre aktører i næringa, før den ble ferdigstilt våren 2020. 

Les beitebruksplanen

Klikk her for å lese beitebruksplanen for Gjøvik kommune.  (PDF, 3 MB)