Beredskapsplan for rovviltangrep

Gjøvik kommune har i samarbeid med beitenæringa utarbeidet en beredskapsplan for rovviltangrep. Planen skal beskrive ansvarsforholdet ved et eventuelt angrep og gir en oversikt over de viktigste kontaktpersonene. 

Hva gjør jeg hvis jeg observerer rovvilt?

Ved observasjoner av rovvilt eller funn av skadde eller døde beitedyr skal Statens naturoppsyn eller kommunen kontaktes umiddelbart.

Statens naturoppsyns rovviltkontakter i Gjøvikområdet er

Varslingsinnstruks for beitenæringa

  • Beitelagsleder varsler SNO og kommunen (fellingsledelse)
  • Kommunen varsler Fylkesmannen og søker om fellingstillatelser 
  • Kommunen varsler beitelagslederne
  • Fellingsledelsen iverksetter fellingsforsøk 

Se hele planen

Last ned beredskapsplan for rovvilt (PDF, 154 kB)