Veterinærvakt

Kommunene har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Kommunen har avtaler med privatpraktiserende veterinærer om deltakelse i veterinærvakten. Det er alltid en veterinær på vakt.

Hvilke henvendelser gjelder for vakttjenesten?

Vakttjenesten gjelder akutt hjelp og livstruende skader. Andre henvendelser skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Kan jeg forvente at veterinær på vakt har kompetanse på mitt dyr?

Dyreeier kan ikke forvente at vakthavende veterinær har spesialisering innen fagfeltet for sitt dyr ved henvendelse til veterinærvakta utenom ordinær arbeidstid. Tilfredsstillende tilgang på helsehjelp til dyr kan i enkelte akutte situasjoner også være avlivning på en human måte.

Telefonnummer til vakttjenesten

Biri og Snertingdal veterinærvakt, 61 18 59 05

Gjøvik, Vardal og Søndre Land veterinærvakt, 61 17 74 40