Tilskudd til andre tiltak

Andre tiltak er en del av stimuleringspakken for jordbruket i Gjøvik. Du kan søke om støtte til å gjennomføre tiltak som fremmer landbruksproduksjonen i kommunen.

Hvem kan søke?

Foretak som har en tilknytning til landbruket i Gjøvik kan søke tilskudd. Den som søker må være registrert i Enhetsregisteret hos Brønnøysund og ha et organisasjonsnummer.

Disse tiltakene kan du søke tilskudd til

Innkjøp av plastpresse

Du kan søke om tilskudd om du har gått til innkjøp av plastpresse for rundballplast. Det gis en engangssum på 5000 kroner.

Søk om tilskudd til plastpresse

Fellestiltak for beitebrukere

Du kan søke om tilskudd til disse tre tiltakene i samme skjema:

  • Etablering av beredskapsbeite.
  • Oppsetting av sperregjerder.
  • Fjerning av gamle gjerder mot utmark.

Søk om tilskudd til fellestiltak for beitebrukere

Informasjonstiltak for ungdom

Lag eller foreninger kan søke om tilskudd til informasjonstiltak innenfor jord- og skogbruk, rettet mot ungdom.

Søk om tilskudd til informasjonstiltak

Ekstraordinære tiltak for drenering i landbruket

Skal du utføre tiltak i vassdrag som er dyrere enn tradisjonell grøfting, kan du søke tilskudd.

Søk om tilskudd til tiltak i vassdrag

Bekjempelse av fremmede arter

Du kan søke om tilskudd til å bekjempe fremmede arter.

Søk om tilskudd til bekjempelse av fremmede arter

Søknadsfrist og behandling

Det er ingen frist for å søke. Alle søknader blir behandlet fortløpende.