Deling og omdisponering av landbrukseiendom

Ønsker du å omdisponere dyrka eller dyrkbar jord?

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skjer ved at kommunen vedtar etter plan- og bygningsloven at arealet skal brukes til andre formål enn landbruk. Enkeltpersoner kan også søke om å bruke hele eller deler av eiendommen til noe annet enn landbruksproduksjon. 

Hvordan søker jeg om omdisponering?

Søknader om omdisponering sendes på e-post til Ingun Revhaug, ingun.revhaug@gjovik.kommune.no.

Ønsker du å dele en landbrukseiendom?

Dersom du ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, må du ha godkjenning av landbruksmyndighetene. 

Hvordan søker jeg om fradeling?

Søk om deling