Bygdeutviklingsmidler

Skal du investere i driftsbygning eller videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Kanskje du trenger å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården?

Tradisjonelt landbruk

Hvem kan søke?

Eier av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller et potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang. 

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema hos Innovasjon Norge ved å logge inn via ID-porten.

Søk om tilskudd til tradisjonelt landbruk

Dette skal søknaden inneholde

Vi anbefaler at du tar kontakt med landbrukskontoret for rådgiving om du har tenkt til å sende inn søknad.

Søknadsfrist og behandling

Det er ingen søknadsfrister. Alle søknader blir behandlet fortløpende. Landbrukskontoret kan hjelpe deg med innsending av søknaden. Det er Innovasjon Norge som behandler søknaden. 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?

 • Du kan få opp til 35 % av godkjent kostnadsoverslag i tilskudd.
 • Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per prosjekt.
 • Det kan gis et tillegg i tilskuddet på inntil 10 % i prosjekter der tre er hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner.
 • For gjødsellager kan du få inntil 20 % avgrenset til 100 00 kroner. 

Hvilke tiltak kan støttes?

 • investeringer i driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter
 • gjødsellager
 • investeringer i frukt- og bærdyrking 
 • mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
 • lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal

Tilleggsnæring 

Hvem kan søke?

Eiere av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter kan også søke. 

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema hos Innovasjon Norge ved å logge inn via ID-porten.

Søk om tilskudd til tilleggsnæring

Dette skal søknaden inneholde

Vi anbefaler at du tar kontakt med landbrukskontoret for rådgiving om du har tenkt til å sende inn søknad.

Søknadsfrist og behandling

Det er ingen søknadsfrister. Alle søknader blir behandlet fortløpende. Landbrukskontoret kan bistå med utfylling og innsending av søknaden. Det er Innovasjon Norge som behandler søknaden. 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?

 • idèavlaring og etablering, tilskuddet kan utgjøre inntil 75 % av kapitalbehovet
 • bedriftsutvikling, inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag
 • investeringer, inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense 2 millioner kroner per prosjekt
 • generasjonsskifte, inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70. Øvre grense 1,5 millioner kroner per prosjekt

Hvilke tiltak kan støttes?

 • idèavklaring og etablering
 • bedriftsutvikling
 • investeringer
 • generasjonsskifte