Gjøvik kommune

Kultur, opplevelser og mat (KOM)

Kultur, opplevelser og mat (KOM)

Prosjektet KOM skal legge til rette for økt verdiskaping og nettverksbygging innen lokalmat, kultur- og måltidsopplevelser i Gjøvikregionen. 

Hvorfor KOM?

Gjøvikregionen har i sitt handlingsprogram vedtatt at det skal legges til rette for verdiskaping innen kultur, mat og opplevelsesnæringene. Kommunene er kjent for å være midt i matfatet og har betydelig jordbruksarealer. KOM skal bidra til å øke verdiskapingen og skape nettverk for produsentene.

Prosjektmål

  • flere næringsaktører innen lokalmat, kultur- og måltidsopplevelser
  • etablere flere samarbeid og et eget nettverk på tvers av bransjene kultur, opplevelser og mat
  • markedsføre og selge flere pakker av tilbud som omfatter kultur, opplevelser og mat i hele regionen

Hvem arbeider i prosjektet?

  • Prosjektleder: Marianne Bøe, innleid prosjektleder 
  • Prosjektgruppe: Anders Kvaløy Olsen (Vestre Toten kommune), Anette Sand (Søndre Land kommune), Stine Røen (Østre Toten kommune), Kjersti Krageberg (Østre Toten kommune), Katrine Hveem Gjørvad (Gjøvik kommune) og Anne Duenger (Gjøvik kommune). 

Gjennomføring

Les prosjektplan for KOM (PDF, 2 MB)

Prosjektperiode 

Prosjektet er treårig, og hadde oppstart våren 2019.