Prosjekt Plussbruk

Prosjekt Plussbruk hadde som mål å kartlegge og videreutvikle ressurser på landbrukseiendommer uten egen jordbruksdrift. 

Hvorfor prosjekt Plussbruk?

Landbrukseiendommer uten egen jordbruksdrift representerer betydelige ressurser. I Gjøvikregionen utgjør de om lag 40 prosent av jordbruksarealet, store skogs- og utmarksarealer, en betydelig bosetting, store bygningsmasser og personressurser. Kartlegging av ressursene var derfor nødvendig for å se potensialet for videreutvikling av eiendommene.

Hvem arbeidet i prosjektet?

  • Prosjekteier: Gjøvikregionen utvikling
  • Prosjektleder: Anne Duenger, Gjøvik kommune
  • Styringsgruppe: Gunn Mari Rusten (Gjøvikregionen utvikling), Anne Duenger (Gjøvik kommune), Ingun Revhaug (Gjøvik kommune), Anders Kvaløy Olsen (Vestre Toten kommune), Julie Sigstad (representant fra næringa).

Gjennomføring

Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til 1550 eiere av landbrukseiendommer med mellom 5-35 dekar fulldyrket jord i Gjøvik, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten.

Prosjektperiode

Prosjektstart var 1. desember 2017. Sluttrapport ble levert til Fylkesmannen 1. juni 2018.

Sluttrapport for prosjektet

Les sluttrapporten for prosjekt Plussbruk (PDF, 656 kB)