Naturmangfold

Gjøvik kommune skal i løpet av 2021 lage en kommunedelplan for naturmangfold. Hovedformålet med planen er å skaffe en god oversikt over verdifull natur i kommunen og lokalisere de områdene der vi mangler kunnskap.

Oppstart av planarbeidet

Arbeidet med planen ble startet høsten 2020 og planprogrammet ble vedtatt den 10. januar 2021. 

Innspill til planen

Om du har relevant informasjon om naturmangfold i Gjøvik innen disse områdene, setter vi pris på din tilbakemelding. 

Relevant informasjon kan være:

  • natur - eller friluftsområder som du mener er viktige å bevare.
  • informasjon om lokaliteter med rødlistearter, som for eksempel orkidé, store eiketrær, salamander eller lignende.
  • hekkeplasser for ugle eller rovfugl. 
  • lokaliteter der fremmedartene parkslirekne, kjempespringfrø eller tromsøpalme vokser.  

Tips kan sendes på e-post til marte-sofie.neraas@gjovik.kommune.no.