Gjøvik kommune

Nybygging og ombygging av landbruksveger

Nybygging og ombygging av landbruksveger

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveger må godkjennes av kommunen.

Hvem kan søke?

Eiere av landbrukseiendommer som ønsker å bygge ny eller forbedre en gammel jordbruks- eller skogsveg. 

Slik søker du 

Søk om godkjenning av landbruksveg

Veiledning til utfylling finnes på side 4 i skjemaet. Send ferdig utfylt skjema på e-post til tarald.okseter@gjovik.kommune.no.

Dette skal søknaden inneholde

  • Generelt om vegtiltaket
  • Hensyn til miljøverdier og andre interesser 
  • Kart i målestokk 1:5000

Hvilke tiltak er søknadspliktige?

  • Skogbruk
  • Utmark
  • Jordbruk
  • Setervirksomhet
  • Gårdsturisme
  • Kraftverk

Hvilke tiltak er ikke søknadspliktige?

Oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen og enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier er ikke søknadspliktig.

Kan jeg søke om tilskudd?

Det er mulig å søke om tilskudd til skogsveiene i landbruket. 

Søk om tilskudd til vegbygging

Send ferdig utfylt skjema på e-post til tarald.okseter@gjovik.kommune.no.