Gjødsling av skog

Gjødsling er et effektivt tiltak for å øke produksjonen på arealet og gir umiddelbar respons i form av økt tilvekst. Verditilveksten etter gjødsling gir god lønnsomhet i tiltaket.

Slik søker du 

Du søker refusjon på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten eller ved å sende e-post til tarald.okseter@gjovik.kommune.no.

Søk om refusjon etter gjødsling

Søknaden skal inneholde

  • faktura som dokumenterer utført gjødsling

Søknadsfrist

Frist for så søke er 15. september.

Hvor mye får jeg i tilskudd?

Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.