Grøfting i skog

Grøfting i skog senker grunnvannstanden i bestandet, noe som gir større overlevelse for plantene og bedre vekst. Det er spesielt viktig å utføre rensk av gamle grøfter, såkalt grøfterensk.

Det gis også tilskudd til suppleringsgrøfting og fastmarksgrøfting. Alle disse tiltakene er mest aktuelle på nyhogde felter før planting. 

Slik søker du

Du søker om tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om tilskudd

Dette skal søknaden inneholde

  • Beskrivelse av tiltaket: Antall meter grøft og kartfesting (teignummer og bestandsnummer eller inntegnet på kart).

Søknadsfrist

Frist for å søke er 25. november.

Hvor mye får jeg i tilskudd?

Det kan gis inntil 30 % tilskudd av godkjent kostnad.