Tettere planting

Flere planter gir bedre fordeling av planter på arealet og forbedret mulighet for å velge de beste plantene til fremtidstrær. Det fører til økt skogproduksjon og bedre tømmerkvalitet, samt økt karbonbinding. 

Tilskudd ved nyplanting og suppleringsplanting
Bonitet Minimum plantetall per dekar Nyplanting: Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav) Nyplanting: Intervall for plantetall som utløser tilskudd ved planting på markberedt felt Supplering: Minimum plantetall per dekar etter supplering
26 220 220-270 194-248 220
23 220 220-270 194-248 220
20 200 200-250 180-230 200
17 180 180-230 162-212 180
14 160 160-210 144-194 160
11 130 130-180 117-167 130
8 100 100-150 90-140 100

Slik søker du

Du søker om tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten eller ved å sende e-post til tarald.okseter@gjovik.kommune.no.

Søk om tilskudd

Hva skal være med i søknaden?

  • Fakturaer som dokumenterer hva som er gjort.
  • Beskrivelse av tiltaket, mengde (antall, areal, lengde) og kartfesting (teignummer og bestandsnummer eller inntegnet på kart).

Søknadsfrist

  • Frist for vårplanting er 1. september.
  • Frist for høstplanting er 25. november.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?

  • Nyplanting: Du kan få inntil 60% tilskudd i det oppgitte intervallet i tabellen.  
  • Suppleringsplanting: Du kan få inntil 40% tilskudd på hele plantekostnaden.