Gjøvik kommune

Tettere planting

Tettere planting

Flere planter gir bedre fordeling av planter på arealet og forbedret mulighet for å velge de beste plantene til fremtidstrær. Det fører til økt skogproduksjon og bedre tømmerkvalitet, samt økt karbonbinding. 

Søknadsfrist

1. august for vårplanting og 10. november for høstplanting. 

Tilskudd ved nyplanting og suppleringsplanting
Bonitet Minimum plantetall per dekar Nyplanting: Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav) Nyplanting: Intervall for plantetall som utløser tilskudd ved planting på markberedt felt Supplering: Minimum plantetall per dekar etter supplering
26 220 220-270 194-248 220
23 220 220-270 194-248 220
20 200 200-250 180-230 200
17 180 180-230 162-212 180
14 160 160-210 144-194 160
11 130 130-180 117-167 130
8 100 100-150 90-140 100

Slik søker du

Du søker om tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten eller ved å sende e-post til arnt-oluf.eide@gjovik.kommune.no

Søk om tilskudd

Hva skal være med i søknaden?

  • Fakturaer som dokumenterer hva som er gjort
  • Beskrivelse av tiltaket, mengde (antall, areal, lengde) og kartfesting (teignummer og bestandsnummer eller inntegnet på kart)

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?

  • Nyplanting: Du kan få inntil 60 % tilskudd i det oppgitte intervallet i tabellen.  
  • Suppleringsplanting: Du kan få inntil 50 % tilskudd på hele plantekostnaden.