Skogsdrift med taubane, hest og annet

Du kan få tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest og annet.

Ta kontakt med oss for å høre om ditt tiltak er tilskuddsberettiget.