Vilt og viltforvaltning

Viltpåkjørsel

Desember, januar og februar er månedene med flest viltpåkjørsler. Dette bør du gjøre når uhellet er ute.

  1. Sikre skadestedet
    Hvis mulig, plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadestedet. Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende. Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
  2. Skaff deg oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp. Kontakt 113 dersom det er nødvendig med akutt hjelp.
  3. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Det er politiet som skal varsle fallviltgruppa. Ingen andre har lov til å avlive skadet vilt.
  4. Marker påkjørselstedet tydelig der dyret forlot vegen. Det er viktig for å kunne spore skadet dyr senere. Bruk viltbånd, plastpose, refleksvest, eller annet du har for hånden.
  5. Diriger trafikken om nødvendig. Husk refleksvesten!
  6. Følg aldri etter skadet vilt. Skadet vilt kan angripe, og sporene dine kan ødelegge for ettersøkshunden.

Ha et viltbånd i bilen

Hjortevilt går sjelden alene om vinteren, derfor bør man være oppmerksom på at det kan komme flere dyr etter hverandre.

Det er lurt å ha et viltbånd i bilen, i tilfelle man må merke ulykkesstedet slik at politi og letemannskap kan se hvor ulykken inntraff. Et slikt viltbånd kan hentes ved servicetorget på Gjøvik rådhus.

Det er også viktig å bli på ulykkesstedet til politi eller viltnemnd kommer, uavhengig av om man har fått merket ulykkesstedet eller ikke.