Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner.

Skal du starte et serveringsted som har alkoholservering? Da må du også søke om skjenkebevilling. 

Slik får du serveringsbevilling

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel. Vi innhenter vandelsuttalelse fra skattemyndigheten og politiet.
 • Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Søk om eller endre serveringsbevilling

Du søker om eller gjør endringer i en serveringsbevilling ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om eller endre serveringsbevilling

Dokumentasjon til søknad

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften. 
 • Tegninger av skjenke- og serveringsarealet det søker bevilling for både ute og inne.
 • Dokumentasjon for bestått etablererprøve.
 • Kjøpekontrakt når der er inngått avtale om overdragelse av virksomhets med skjenkebevilling.
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale.
 • Skatteattest for bevillingshaver. 
 • Utskrift av aksjeeierbok.
 • Ved søknad om uteservering må det sendes med tillatelse fra grunneier. 
 • Redegjørelse for stedets tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse til hele lokalet, inklusive toaletter.