Gjøvik kommune

Alle faste skjenkebevillinger i Gjøvik kommune opphører 30.09.2020

Frist for å søke om ny bevilling er 1. august 2020.

Søk om fornying av skjenkebevilling

Salg, servering og skjenking