Tilsyn

Fra midten av desember 2021, sender feiervesenet ut varsel om tilsyn på SMS - ikke lenger med lapp i postkassa. Personer som ikke har telefonnummeret sitt i folkeregisteret, vil fortsatt få varsel i postkassa.

Tidspunktet passer ikke

I SMS-en vi sender deg, finner du kontaktinformasjonen til feieren som skal komme på besøk. Om tidspunktet ikke passer, ringer du feieren og avtaler nytt tidspunkt.

Huseier må være tilstede 

Ved tilsyn må huseier/beboer være til stede.

Tilsynet omfatter kontroll av skorsteiner, ildsteder, røykvarslere, brannslokkingsapparater, samt informasjon om riktig fyring og forebygging av brann.

Tilsynet avsluttes med en rapport som leveres(elektronisk) til huseieren etter gjennomført tilsyn. Eventuelle avvik skal besvares og rettes opp.

Telefonnummeret vi sender SMS fra

Telefonnummeret vi sender ut SMS-er fra, varierer fra person til person som mottar meldingen. Det er av tekniske årsaker i forbindelse med programmet vi bruker for å sende ut varsel med og få tilbakemeldinger til.

Telefonnummeret kan se omtrent slik ut: 22580156452953.

Førstegangstilsyn 

  • Alle nye hus skal få tilbud om gjennomgang av dokumentasjon og brannsikkerhet etter mottatt midlertidigbrukstillatelse eller ferdigattest.
  • Varsling sendes samme måte som periodisk tilsyn.
  • Alle som overtar nytt hus, kan kontakte oss for å en gjennomgang hvis de ikke får varsel av forskjellige årsaker.
  • Vi minner om at dette tilbudet er frivillig og koster ikke noe. Men etter registrering av ildsted og skorstein som er i bruk, starter kreving av feie- og tilsynsavgift. Kontakt leder i feierseksjon for spørsmål.

Informasjon om din eiendom 

Logg deg inn for å sjekke informasjon om din eiendom.