Priser og gebyrer for brann og feiertjenester

Priser og gebyrer - Feie- og tilsynsgebyr

Priser og gebyrer - Feie- og tilsynsgebyr
Gebyr Pris inkludert mva.
Pipeløp per boenhet 650 kroner
Øvrige pipeløp per boenhet 319 kroner
Feie- og tilsynsgebyr per fritidsbolig - førstegangsbesøk 644 kroner
Feie- og tilsynsgebyr per fritidsbolig 138 kroner
Tilsyn med gass i boliger (per tilsyn) 683 kroner
Fresing, kamerainspeksjon, fyrkjeler med mer (faktures per time/mannskap) 683 kroner

Priser og gebyrer - Fyrverkeri

Priser og gebyrer - Fyrverkeri
Gebyr Pris inkludert mva.
Gebyr for behandling av søknad inkludert administrative utgifter og tilsyn 4 411 kroner

 

Priser og gebyrer - Utleietjenester, mannskap og materiell, pr. time

Priser og gebyrer - Utleietjenester, mannskap og materiell, pr. time
Gebyr Pris inkludert mva.
Instruktør (fritatt for mva.) 1 000 kroner
Mannskap på vakt 1 074 kroner
Hjelpeinstruktør (fritatt for mva.) 770 kroner
Dykkeroppdrag minstepris (inkludert 2 timer dykking -1 time klargjøring) + reisetid 18 000 kroner
Dykking per time utover 2 timer (dykkerleder og 2 dykkere) 6 000 kroner
Utrykningsbil inkludert sjåfør 1 789 kroner
Snorkel/lift inkludert sjåfør på vakt 2 506 kroner
Båt med fører per time 1 107 kroner

 

Priser og gebyrer - Alarmoverføring brann og heis

Årsavgift og prisgruppe beregnes ut i fra byggets bruksareal og faktureres fra og med den måneden oppkobling til Alarmsentral Brann Innlandet (110-sentralen) skjer. Dersom det foreligger særlige forhold hvor det er urimelig å fastsette byggets prisgruppe etter bruksareal skal dette begrunnes i avtale. Evt. tilknytningsavgifter for nye kunder fastsettes og faktureres separat av 110- sentralen.
Priser og gebyrer - Alarmoverføring brann og heis
Gebyr Pris inkludert mva.
Brannalarm, årsavgift prisgruppe 1 (0- 3.999 kvm) 8 160 kroner
Brannalarm, årsavgift prisgruppe 2 (4.000 - 9.999 kvm) 12 770 kroner
Brannalarm, årsavgift prisgruppe 3 (Over 10.000 kvm) 19 041 kroner
Heisalarm, årsavgift prisgruppe 4 (Pris pr. heis) 5 583 kroner