Gjøvik kommune

Koronapandemien og midlertidige bygg etter plan- og bygningsloven

Regjeringen vedtok den 16. mars 2020 en midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien. Forskriften gjelder med umiddelbar virkning, frem til 1. januar 2021.

Hensikten med forskriften er å avhjelpe den potensielt kritiske situasjonen som kan oppstå dersom antallet pasienter med behov for helsehjelp overstiger antallet ledige plasser.

Lover og retningslinjer

Lover og retningslinjer

Relevante lover, forskrifter og planer som har betydning for deg og din eiendom.

Byggesaksprosessen

Byggesaksprosessen er samfunnets (kommunens) vurdering av om et byggetiltak er i overensstemmelse med rammene som samfunnet har gitt. Disse rammene er først og fremst nedfelt i kommunale planer og lovgivningens krav, både når det gjelder prosess og materielle krav til for eksempel plassering og utnyttelse. Byggesaken skal være rask og effektiv, samtidig som den skal sikre at bygget tilføres nødvendig kvalitet gjennom at samfunnets krav blir ivaretatt.

Ansvar

Som eier er det du som har ansvaret for alle tiltak på din eiendom. Det er dermed viktig at du setter deg inn i gjeldende regelverk dersom du har planer om å bygge, rive eller endre noe.

Aktuelle lover

Forskrifter og veiledere

Planer i Gjøvik kommune