Klage på eiendomsskatt

Jeg ønsker å klage på eiendomsskatten

  • Fristen for å klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt for inneværende år er 12. april.
  • Begrunn gjerne hva som påklages, om det er feil i faktagrunnlaget eller om du mener takstgrunnlaget er for høyt.
  • Alle som har sendt skriftlig klage og mottatt et foreløpig svar på denne, vil motta en skriftlig orientering om takstnemndas vedtak når dette er klart.
  • Er du i tvil om vi har mottatt klagen din, ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

Mens du venter på at din klage behandles, må fakturaer betales. Hvis du får medhold, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye. Det gjelder både klager og retting av feil i faktagrunnlaget.

Klage sendes til: 

Har du spørsmål om din klage, ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

Hva med fakturaene mens jeg venter på at klagen blir behandlet?

For alle klager gjelder fortsatt den eiendomsskattetaksten som er vedtatt av skattetakstnemnda. Det vil si at utsendte faktura skal innbetales jf. Eiendomsskattelovens § 25, såfremt det ikke er inngått annen avtale med kommunen. For mye innbetalt eiendomsskatt vil bli tilbakebetalt. Dette er i henhold til eiendomsskattelovens § 25, 3. ledd.