Bruksendring

Skal du bruke bygget eller deler av det til noe annet enn det det er godkjent til? Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Eller vil du gjøre kontor om til bolig? Da må du søke om bruksendring. 

På Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider mer om bruksendring og få veiledning til søknad. 

Hva er bruksendring 

Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres med tanke på den bruken som allerede er tillatt. Det skal tas hensyn til hva slags formål reguleringsplanen stiller opp, og det skal tas hensyn til omgivelser, som trafikk, åpningstider osv. 

Du trenger ikke sende søknad om bruksendring dersom

Dersom du skal sette inn en lettvegg. For eksempel lage ett ekstra kontor/hobbyrom/soverom i bruksenheten. Det avgjørende for søknadsplikten er hvilken bruk bygget/lokalet/rommet er godkjent for, og i hvilken grad ny bruk gir endrede forutsetninger. Du kan for eksempel sette opp en lettvegg som deler et soverom i to uten å søke. 

Du kan sende søknad om bruksendring på egen hånd dersom

Dersom du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende leilighet eller branncelle. Dette forutsetter at du ikke utfører søknadspliktige tiltak i bærende konstruksjoner ved for eksempel å senke gulv i kjeller.

På Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider finner du en veileder for bruksendring.

Du må sende søknad om bruksendring med hjelp fra fagfolk dersom

I forbindelse med etablering av leilighet eller sekundærleilighet (ny boenhet, for eksempel til utleie). Du må også søke med ansvarlig foretak ved endring i bruk, for eksempel fra kontor til bolig eller fra bolig til forretning.

Det vil være søknadspliktig med ansvarlig foretak dersom du ønsker å endre en fritidsbolig (hytte) til bolig (helårsbolig).

Nyttige nettsider

Hva er en bruksendring? (Direktoratet for byggkvalitet)