Gjøvik kommune

Påvise grenser

Klarlegging av eksisterende grense

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går kan grensene klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Eierne til aktuelle eiendommer vil bli kalt inn til oppmålingsforretning, hvor grensene bekreftes og merkes i marka dersom mulig.

Klarlegging av eksisterende grense kan også rekvireres for nymerking av eksisterende grensepunkt som tidligere er fastsatt i oppmålingsforretning / tilsvarende forretning.

Slik søker du

Du søker om å påvise en grense ved å fylle ut søknadsskjema rekvisjon av oppmålingsforretning. 

Søknad om å påvise grenser 

Dokumentasjon til søknad 

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

Hva koster det ?

4.1 Klarlegging av eksisterende grense
4.1 Klarlegging av eksisterende grenser der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Pris
For inntil 3 punkter 3 300 kroner
For overskytende grensepunkter per punkt 600 kroner
4.2 Klarlegging av eksisterende grense
4.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Pris
For inntil 3 punkter 4 650 kroner
For overskytende grensepunkter per punkt 800 kroner
5. Privat grenseavtale
5. Privat grenseavtale Pris
For inntil 3 punkter eller 100 m grenselengde 6 300 kroner
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m 1 350 kroner