Klarlegging av eksisterende grense

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går kan grensene klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Eierne til aktuelle eiendommer vil bli kalt inn til oppmålingsforretning, hvor grensene bekreftes og merkes i marka dersom mulig.

Klarlegging av eksisterende grense kan også rekvireres for nymerking av eksisterende grensepunkt som tidligere er fastsatt i oppmålingsforretning / tilsvarende forretning.

Slik søker du

Du søker om å påvise en grense ved å fylle ut søknadsskjema rekvisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring etter matrikkelloven. Du finner skjema på Kartverket sine nettsider. 

Søknad om å påvise grenser 

Dokumentasjon til søknad 

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

Hva koster det ?

4.1 Klarlegging av eksisterende grense
4.1 Klarlegging av eksisterende grenser der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Pris
For inntil 3 punkter 3 800 kroner
For overskytende grensepunkter per punkt 650 kroner
4.2 Klarlegging av eksisterende grense
4.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Pris
For inntil 3 punkter 5 400 kroner
For overskytende grensepunkter per punkt 850 kroner
5. Privat grenseavtale
5. Privat grenseavtale Pris
For inntil 3 punkter eller 100 m grenselengde 6 900 kroner
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m 1 500 kroner