Situasjonskart

Når noe skal bygges på eiendommen skal det først tegnes situasjonsplan. Kort fortalt vil dette si at det planlagte tiltaket tegnes inn i et situasjonskart.

Hva er et situasjonskart? 

Situasjonsplan skal leveres inn sammen med byggesøknaden, og viser det planlagte bygget (tiltaket) med avstander til andre bygninger og nabogrenser. Situasjonsplanen tegnes inn på et situasjonskart fra kommunen. situasjonskartet er et kartutsnitt, hvor offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen er tegnet inn.

Følgende opplysninger fremgår av kommunens situasjonskart enten som tekst eller tegning:

 • gnr/bnr på eiendommen og berørte nabo- og gjenboereiendommer for tiltaket
 • eiendomsgrenser
 • atkomst til eiendommen
 • høydekurver
 • målestokk
 • rutenett med koordinater
 • plangrunnlag

Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år.

Hvordan bestiller du situasjonskart 

 1. Gå til vår kartløsning 
 2. Finn aktuell eiendom ved å taste inn Gnr. / Bnr. eller adresse i søkfeltet.
 3. Klikk på eiendommen.
 4. Klikk på "EIENDOMSTEIG" og velg LAG SITUASJONSKART.
 5. Skriv ut eller lagre situasjonskart for eiendommen.