Framfestet tomt OVF

På Biri har Opplysningsvesenets fond flere festetomter som Gjøvik kommune framfester. 

Har jeg en framfestet tomt?

På minside finner du informasjon om festeforhold. 

Logg inn på min side og sjekk din eiendom

Ønsker du å innløse framfestet tomt?

Hvis du ønsker å innløse framfestet tomt må du ta kontakt med Opplysningsvesenets fond.

Innløse framfestet tomt fra Opplysningsvesenets fond

Les om regulering av festeavgifter og innløsning av festetomter i kommunestyre vedtaket fra 21.03.2019.