Gate-/vegnavn og adresser

Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser.
Med adresse menes et navn eller et vegnavn og et nummer som betegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel.

Offisielle adresser tildeles bygninger som skal brukes til:
• boligformål
• fritidsformål
• næringsvirksomhet
• offentlig virksomhet

Gjøvik kommune har vedtekter for adressetildeling, vedtatt 2021

For spørsmål om adressering, kontakte oppmålingsavdelingen eller send en henvendelse til postmottak@gjovik.kommune.no

Slik tildeles gate/vegnavn

Hovedutvalget for kultur og teknisk tildeler navn til gater/veger etter saksbehandling hos oppmålingsseksjonen. Det skal innhentes uttalelse fra Statens navnekonsulenttjeneste om skrivemåte i henhold til lov om stadnamn.

Det kan ikke klages på tildeling av vegnavn, men på husnummer og til hvilken veg eiendommen er adressert.

Bolignummer (bruksenhetsnummer)

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal ha adressemerke med bolignummer plassert synlig på eller ved inngangsdøren. 

Adressemerket skal inneholde informasjon om boligens vegadresse, altså vegnavn og -nummer. I tillegg skal leilighetens bolignummer stå på. Det er eiers ansvar å merke boligen med adressemerke, adressemerke bestilles hos en profesjonell aktør eller kan skrives ut på kartverkets hjemmeside (der finnes også mer informasjon om adressemerker).

Hva betyr bolignummeret?
Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101, disse merkes ikke.
Les mer i matrikkelforskriften.